Lausunnot

Takaisin

Hallituksen esityksestä koskien ILO 169 -sopimuksen ratifiointia

Hallituksen esityksestä koskien ILO 169 -sopimuksen ratifiointia

Vähemmistövaltuutettu kannattaa ILO 169 -sopimuksen ratifiointia. 

ILO 169 -sopimuksen hyväksyminen olisi erittäin tärkeää saamelaisten oikeuksien kokonaisvaltaisen suojelemisen edistämiseksi. Nykyisessä lainsäädännössämme on tärkeitä säädöksiä, joilla pyritään turvaamaan saamelaisten oikeudet. Jotkut niistä, kuten kielilainsäädäntö, ovat hyvinkin edistyksellisiä. Saamelaisten oikeuksien kokonaisvaltainen suojelu Suomen alkuperäiskansana ei kuitenkaan ole täysin toteutunut. ILO 169 -sopimuksen ratifiointi voisi turvata saamelaisen kulttuurin ja elämäntavan säilymisen niin Suomessa kuin neljän valtion alueella elävänä kansana. Ratifiointi tarjoaisi Suomelle myös hyvät edellytykset jatkaa meneillään olevan pohjoismaisen saamelaissopimuksen valmistelutyötä.

Vähemmistövaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan

Vähemmistövaltuutetun julkaisu: 99 kysymystä ja vastausta ILO 169 -sopimuksesta

07.07.2014