Tiedotteet

Takaisin

Hallinto-oikeus totesi toistamiseen: S-Pankki syrji asiakkaitaan tunnistamisessa

Hallinto-oikeus totesi toistamiseen: S-Pankki syrji asiakkaitaan tunnistamisessa

Helsingin Hallinto-oikeuden mukaan S-pankki syrji asiakkaitaan verkkopankkitunnusten antamisessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa pankkeja siitä, että EU- tai ETA-valtion myöntämä passi on riittävä henkilöllisyystodistus verkkopankkitunnuksia haettaessa. Syrjivät käytänteet verkkopankkitunnuksia myönnettäessä hankaloittavat monen ihmisen arkea. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (aik. syrjintälautakunta) on kahdessa eri tapauksessa kieltänyt S-pankkia jatkamasta syrjintää tunnistaessaan asiakkaitaan. Pankki valitti molemmista kieltopäätöksistä. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi toisen valituksen ja nyt myös Helsingin hallinto-oikeus päätyi samaan ratkaisuun.

Tuoreimmassa päätöksessä (annettu 16.5.2016) Helsingin hallinto-oikeus totesi, että edellyttäessään asiakkaalta Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti) passin lisäksi suomalaisen viranomaisen myöntämää tunnistusasiakirjaa, S-Pankki on toiminut syrjivästi ja rikkonut yhdenvertaisuuslakia. Oikeuden arvioinnin mukaan tunnistamisen tehostaminen edellyttää aina konkreettisiin seikkoihin perustuvaa epäilyä rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta. Koska S-Pankilla ei tällaisia epäilyjä asiakkaasta ollut, sillä ei ollut perusteltua syytä edellyttää asiakkaaltaan suomalaisen viranomaisen myöntämää tunnistusasiakirjaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden (17.6.2014) mukaan S-pankki syrji asiakastaan, koska ei hyväksynyt Viron passia tunnistamisasiakirjaksi. S-pankki on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

S-pankki on 1.5.2014 muuttanut käytäntöjään ja hyväksyy nyt EU- tai ETA-valtioiden myöntämät asiakirjat.

Molemmat tapaukset käsiteltiin syrjintälautakunnassa yhdenvertaisuusvaltuutetun (aikaisemmin vähemmistövaltuutettu) hakemuksesta.

- S-pankin on lopetettava syrjintä. Toivon myös, että nämä kaksi päätöstä selkeyttävät henkilöllisyyden todentamisperiaatteita. Verkkopankkitunnukset ovat käytetyin tunnistamisväline Suomessa ja niiden puuttuminen hankaloittaa ihmisten jokapäiväistä elämää monella tapaa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa.

Lisätietoa:

Ylitarkastaja Mikko Joronen, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
s-posti: mikko.joronen(at)oikeus.fi
puh: 0295 666 812

 

02.06.2016