Tiedotteet

Takaisin

Hallinto-oikeus totesi S-Pankilla olleen syrjivät tunnistusperiaatteet (päivitetty 18.8.2015)

Hallinto-oikeus totesi S-Pankilla olleen syrjivät tunnistusperiaatteet (päivitetty 18.8.2015)

Päivitys 18.8.2015: Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. S-Pankki on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Odotamme KHO:n ratkaisua asiassa.

Valtuutettu teki keväällä 2014 hakemuksen syrjintälautakuntaan asiassa, jossa S-Pankki oli kieltäytynyt myöntämästä asiakkaalle verkkopankkitunnustuksia, koska tällä oli henkilöllisyystodistuksena Viron passi. Valtuutetun näkemyksen mukaan asiassa oli kyse syrjintäkiellon vastaisesta menettelystä.

Syrjintälautakunta katsoi asiassa olleen kyse yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä ja kielsi S-Pankkia jatkamasta tai uusimasta asiakkaaseen tai kehenkään muuhun kohdistuvaa yhdenvertaisuuslain vastaista menettelyä. S-Pankki valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 17.6.2015 antamassaan päätöksessä S-Pankin valituksen. Oikeus katsoi, että S-Pankin menettely on ollut vastoin yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa. EU- tai ETA-valtion myöntämää passia on pidettävä riittävänä henkilöllisyystodistuksena verkkopankkitunnuksia haettaessa. Muutoin kyseessä olisi este sisämarkkinoilla. Oikeuden arvion mukaan henkilöllisyyden tunnistamisen tehostaminen edellyttää aina konkreettisiin seikkoihin perustuvaa epäilyä pankin yksittäisen asiakkaan liittymisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. S-pankilla olisi pitänyt olla konkreettinen syy epäillä asiakasta, jotta se olisi voinut edellyttää Viron passin ohella suomalaisen viranomaisen myöntämää henkilöllisyystodistusta. S-pankki on jo muuttanut tunnistusperiaatteitaan.

Jokaista asiakasta on kohdeltava yksilönä. Tiukemmat tunnistamisvaatimukset edellyttävät konkreettista epäilyä, toteaa yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Toivon, että päätös kokonaisuudessaan selkeyttää henkilöllisyyden todentamista verkkopankkitunnuksia haettaessa. Verkkopankkitunnukset ovat käytetyin tunnistamisväline Suomessa ja niiden puuttuminen hankaloittaa ihmisten jokapäiväistä elämää monella tapaa, valtuutettu lisää.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu   Kirsi Pimiä

Puhelin: 0295 666 800

17.06.2015