Tiedotteet

Takaisin

Eva Biaudet vähemmistövaltuutetuksi

Eva Biaudet vähemmistövaltuutetuksi

Valtioneuvosto on nimittänyt Eva Biaudet'n vähemmistövaltuutetuksi viiden vuoden määräajaksi 15.5.2010 alkaen. Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on ehkäistä etnistä syrjintää, edistää hyviä etnisiä suhteita ja turvata etnisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia.

Vähemmistövaltuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja antaa tietoja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää koskevasta lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä. Vähemmistövaltuutettu valvoo etnisestä alkuperästä riippumattoman tasa-arvoisen kohtelun toteutumista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Eva Biaudet on toiminut viimeksi Etyj:n ihmiskaupan vastaisena erityisedustajana 2006-2009. Aiemmin Biaudet on toiminut peruspalvelu- ja tasa-arvoministerinä 1999-2000 ja 2002-2003 sekä kansanedustajana 1991-2006. Biaudet on myös ollut Etyj:n parlamentaarisen kokouksen jäsenenä kolmen vuoden ajan. Lisäksi Biaudet'lla on ollut lukuisia vähemmistövaltuutetun tehtävänalaan kuuluvia luottamustehtäviä. Hän on muun muassa ollut Suomen Pakolaisavun puheenjohtaja ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsen.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Ritva Viljanen, 071 878 8203

07.05.2010