Tiedotteet

Takaisin

Eva Biaudet haluaa antaa saamelaisille autonomian koulutuskysymyksissä

Eva Biaudet haluaa antaa saamelaisille autonomian koulutuskysymyksissä

Saamelaisille pitäisi antaa päätösvalta omissa koulutuskysymyksissään, Eva Biaudet sanoi puheessaan, YK:n alkuperäiskansafoorumin yhteydessä New Yorkissa. 

– Saamelaisilla on laissa säädetty oikeus omaan kulttuuriin ja tämä pitäisi myös sisältää oikeus suunnitella ja kehittää omaa opetussuunnitelmaa niin, että se paremmin tukee saamelaiskulttuurin ja saamen kielien eloonjäämistä. Meillä on paljon hyviä kokemuksia kaksikielisestä koulutusjärjestelmästä Suomessa, jossa ruotsinkielinen opetusjärjestelmä ei ole käännetty versio suomenkielisestä. Samalla tavalla saamelaisilla pitäisi olla oikeus päättää omista opetuskysymyksistään ja opetussuunnitelmastaan, Biaudet sanoo.

Biaudet myös kritisoi Suomea siitä, että ILO 169 sopimusta ei vielä ole ratifioitu. 

- Turvatakseen saamelaisten oikeuksia ja tukeakseen heidän asemaansa EU:n ainoana alkuperäiskansana uusi hallitus voi päättää, että vihdoin ratifioi ILO-sopimuksen, Biaudet sanoo

Kansainvälisellä areenalla Suomen kanta ILO 169-sopimukseen herättää huomiota.

– Poliittiset valtapelit eivät saisi olla tiellä Suomen päättäessä ILO 169 ratifioimisesta. Norja ratifioi sopimuksen jo vuonna 1990 ja heidän kokemuksensa voisivat olla avuksi Suomelle, Biaudet jatkaa. 

Suomi on hyväksynyt YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen, jossa säädetään muun muassa itsemääräämisoikeudesta ja oikeudesta tulla kuuluksi (free, prior and informed consent). Suomessa viranomaisilla on laissa säädetty velvoite kuulla ja neuvotella saamelaisten kanssa. 

- Tämä tarkoittaa käytännössä, että saamelaisten kanssa pitää aidosti neuvotella, päämääränä yksimielisyys. Pidän erittäin tärkeänä, että viranomaisemme tuntevat julistuksen sisällön. On hyvä, että julistus löytyy nyt molemmilla kansalliskielillä sekä pohjoissaameksi, Biaudet toteaa. 

YK:n alkuperäiskansa-asioita käsittelevän foorumin sessio New Yorkissa pidetään 14–28.5.2011

Lisätietoa: 
vähemmistövaltuutettu
Eva Biaudet
Puh 071 87 88660

YK:n alkuperäiskansa-asioita käsittelevä pysyvä foorumi toimii neuvoa-antavana elimenä YK:n taloudelliselle ja sosiaaliselle neuvostolle ja sen tehtävänä on keskustella alkuperäiskansoihin liittyvistä aiheista, kuten esimerkiksi taloudellisista asioista, sosiaalisesta kehityksestä, koulutuksesta, terveydestä, kulttuurista, ympäristöstä ja ihmisoikeuksista. Foorumissa on 16 jäsentä, joista kahdeksan edustaa alkuperäiskansaorganisaatioita ja loput kahdeksan ovat valtioiden valitsemia. Biaudet on ensimmäinen suomalainen jäsen foorumissa (2011-2013)

27.05.2011