Lausunnot

Takaisin

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja rasismista

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja rasismista

Eduskunnassa valmistellaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymistä ja tämän seurauksena rikoslain muuttamista. Lisäpöytäkirja koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia. Vähemmistövaltuutettu toteaa lausunnossaan eduskunnalle, että nykyinen lainsäädäntö ja esitetyt muutosehdotukset eivät näytä riittäviltä keinoilta puuttua internetissä esiintyviin epäasiallisiin lausumiin. Vähemmistövaltuutettu on huolissaan verkossa esiintyvän vihapuheen lisääntymisestä ja peräänkuuluttaa vahvempia keinoja vihapuheen vähentämiseen. Tarvitaan uutta lainsäädäntöä koska sananvapaus ja mahdollisuudet puuttua muukalaisvihamielisiin tekoihin eivät ole tasapainossa. 

Lausunto kokonaisuudessaan

19.01.2011