Tiedotteet

Takaisin

Boahttevuohta - Yhdessä eteenpäin -konferenssi Inarissa 14.-15.8.2013

Boahttevuohta - Yhdessä eteenpäin -konferenssi Inarissa 14.-15.8.2013

Boahttevuohta

Tervetuloa keskustelemaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta saamelaisalueella ja sen ulkopuolella! Yhdenvertaisuuden toteutumista tarkastellaan konferenssissa mm. ILO-sopimuksen ratifioinnin näkökulmasta sekä pohtimalla median roolia yhteiskunnassa. 

Tarjoaako yhteiskuntamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille väestöryhmille? Mikä on suomalaisen keskustelun tilanne ja annetaanko kaikille sananvalta? Mitä saamelaisnuoret ajattelevat yhteiskunnasta ja tulevaisuudesta? Boahttevuohta -konferenssissa kaikki saavat puhua! 

Tutustu konferenssin ohjelmaan, puhujiin ja tapahtumapaikkaan osoitteessa:http://www.yhdenvertaisuus.fi

Ilmoittaudu ja tule keskustelemaan! Konferenssi on tarkoitettu päättäjille, median edustajille, kolmannen sektorin toimijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Boahttevuohta - Yhdessä eteenpäin -konferenssin järjestää YES6 -hanke. 
YES - Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanke saa rahoitusta Euroopan yhteisön työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS-ohjelmasta (2007-2013).

KUTSU

Lisätietoa: 
Tyyra Lumijärvi
Suunnittelija
Sisäasiainministeriö
Ministeriön oikeusyksikkö
Kirkkokatu 12, PL 26, 00023 Valtioneuvosto
+358 (0)50 456 2924, +358 (0)71 878 8295
tyyra.lumijarvi@intermin.fi

11.06.2013