Tiedotteet

Takaisin

Avoinna ylitarkastajan virka

Avoinna ylitarkastajan virka

Työavain 200-499-12

Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on (laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 660/2001) edistää hyviä etnisiä suhteita sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ja ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia. Vähemmistövaltuutettu myös valvoo toimialallaan yhdenvertaisuuslain noudattamista sekä toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Vähemmistövaltuutetun toimistossa on haettavana
YLITARKASTAJAN virka 1.2.2013 lukien.
Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 01.02.2013 
Hakuaika päättyy 17.01.2013 kello 16:15

Työpaikan tiedot: Vähemmistövaltuutetun toimisto, Mikonkatu 25 (PL 26), 00023 Valtioneuvosto

Virka on viraston yhteinen

Viran/tehtävän kuvaus: Ylitarkastaja toimii etnistä syrjintää sekä vähemmistöjen ja ulkomaalaisten oikeuksia koskevien asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Tehtäviin kuuluu aloitteiden ja selvitysten tekemistä, kouluttamista, tiedottamista ja asiakaspalvelua sekä muita valtuutetun toimialallaan osoittamia tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimukset: Ylitarkastajan virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Turvallisuusselvitys: Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 177/2002). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme: Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antavat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys vähemmistövaltuutetun toimialaan liittyviin kysymyksiin sekä kokemus etnisen syrjinnän arvioinnista. Tehtävään valittavalta odotetaan monipuolista, hyvää kielitaitoa ja kykyä viestiä selkeästi sekä itsenäistä työskentelyotetta ja yhteistyökykyä.

Palkkauksen peruste: Viran palkkaus on määritelty sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoon 8.0 (peruspalkka 3 572,25 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % peruspalkasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on palvelussuhteen alkaessa 18 % ensimmäiset neljä kuukautta.

Työaika: Virastotyöaika

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.


Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta.

Kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja tehtävästä:
Ylitarkastaja Pirjo Kruskopf
071 878 8663

03.01.2013