Tiedotteet

Takaisin

Avoin työpaikka: Ylitarkastaja (sijaisuus)

Avoin työpaikka: Ylitarkastaja (sijaisuus)

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista sekä ehkäistä syrjintää. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja valvoo ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista muun muassa maasta poistamisen yhteydessä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on haettavana YLITARKASTAJAN (työavain 25-187-2016) viransijaisuus ajalle 1.6.2016 – 30.6.2018. Tehtävän voi ottaa vastaan aikaisemminkin.

Ylitarkastaja toimii syrjintään puuttumiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvien asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Tehtäviin kuuluu muun muassa syrjintää koskevien asiakasyhteydenottojen selvittäminen ja niitä koskevien kannanottojen valmistelu, aloitteiden ja selvitysten tekeminen, kouluttaminen sekä muut valtuutetun toimialallaan osoittamat tehtävät.

Viransijaisuuteen ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi oikeustieteellinen), hyvä perehtyneisyys yhdenvertaisuusvaltuutetun toimialaan liittyviin kysymyksiin ja kokemus syrjinnän oikeudellisesta arvioinnista. Lisäksi tehtävään valittavalta odotetaan aloitekykyä ja itsenäistä työskentelyotetta, hyvää ja monipuolista kielitaitoa ja kykyä viestiä selkeästi sekä yhteistyökykyä.

Hyvä kansalliskielten taito katsotaan hakijalle eduksi.

Virkasuhteeseen ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Viransijaisuuden palkkaus vahvistetaan virkaehtosopimuksen mukaisessa tehtävän vaativuuden arviointimenettelyssä. Suunnitelman mukaisesti viran tehtäväkohtainen palkka (vaativuusluokka 17-18) on 3512 – 3792 €. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteuttamista ja tukee työyhteisönsä monimuotoisuutta.

Tarvittaessa lisätietoja antaa toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, puh. 0295 666810.

Hakemukset on ensisijaisesti jätettävä 11.4.2016 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi. Tehtäväkohtainen työavain ohjaa suoraan viran hakuilmoitukseen. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa postitse osoitteella: Hakemus/(työavain 25-187-2016), Yhdenvertaisuusvaltuutettu, PL 24, 00023 Valtioneuvosto.

24.03.2016