Tiedotteet

Takaisin

Lastensuojelun tunnistettava ihmiskauppa nykyistä paremmin

Lastensuojelun tunnistettava ihmiskauppa nykyistä paremmin

Vähemmistövaltuutettu pitää tärkeänä, että ihmiskaupan auttamisjärjestelmän ja lastensuojelun toimintatavat yhtenäistetään mahdollisen ihmiskaupan uhrin tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Vähemmistövaltuutettu esittää, että lastensuojelu ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä selvit-tävät yhdessä nykyisen lainsäädännön ja toimintatapojen puutteet.

- Kuntien lastensuojeluviranomaisten ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ammattitaito on yhdistettävä, jotta voimme turvata alaikäisten mahdollisten ihmiskaupan uhrien suojeluntarve mah-dollisimman tehokkaasti. Tällä hetkellä tilanne on se, ettei kuntien lastensuojelussa tiedetä riittävästi ihmiskaupasta, sanoo vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet.

Tällä hetkellä ihmiskaupan auttamisjärjestelmään ottaminen vaatii ihmiskaupan mahdollisen uhrin suostumuksen. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan tai edunvalvojan suostumus. Esimerkiksi huostaanotoista päättää lastensuojelulain nojalla kuntien lastensuojeluviranomaiset. Vastentahtoista suojelua ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ei voi antaa. 

- Lastensuojelulla on vastuu lapsen edun valvomisesta, ja lain suomat keinot lasten turvaamiseksi. Vähemmistövaltuutettu korostaa, että lastensuojelulailla turvataan myös ulkomaalaisten alaikäisten suojelu ja esimerkiksi yksin maahan tulleiden sekä paperittomien lasten suojelu, Biaudet sanoo.

Jatkossa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä keskitetään Joutsenon vastaanottokeskukseen. Tällä hetkellä auttamisjärjestelmä on jaettu siten, että Oulun vastaanottokeskus vastaa alaikäisten mahdollisten ihmiskaupan uhrien auttamisesta.

- Oulussa kunnan lastensuojeluviranomaiset ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ovat tehneet hyvää yhteistyötä. Toivon, että kaikissa Suomen kunnissa lastensuojeluviranomaiset ottavat ihmiskaupan vastaisen toiminnan osaksi jokapäiväistä työtään. Tähän tarvitaan kahden järjestelmän yhteensovittamista ja lainsäädännön uudistamista pikaisesti, Biaudet sanoo.

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet puhui aiheesta tänään lasten oikeuksia käsittelevässä semi-naarissa. 

Lisätietoja:
Eva Biaudet
Vähemmistövaltuutettu
puh: 071 878 8660

Vähemmistövaltuutetun toimialana on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrji-mättömyyden periaatteen valvonta. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana. 

15.10.2012